obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola
Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
stranky/zsrastislavova/obrazy/vrch/img042.jpg
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Internetová žiacka knižka 
 - Kontakt 
    Mapa 
 - Zmluvy, faktúry, objednávky 
    + Rok 2019 
    + Rok 2018 
    + Rok 2017 
    + Rok 2016 
    + Rok 2015 
    + Rok 2014 
    + Rok 2013 
    + Rok 2012 
    + Rok 2011 
Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza

Riaditeľka: PhDr. Katarína Machová
 

 
zástupkyňa Mgr. Miriam Pružincová
zástupkyňa Mgr. Ľudmila Moravčíková
 
zástupca Mgr. Róbert Tisaj
 

 
výchovný poradca  Mgr. Ľudmila Moravčíková
vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

ekonóm pre rozpočet Ing. Vladimíra Magdinová

ekonóm pre PaM p. Bohuslava Paulíková
tajomníčka p. Margita Pernišová

vedúca školskej jedálne p.
Oľga Kohútová
 
pokladník školskej jedálne  p. Monika Kucmanová 

IČO: 36126985
DIČ: 2021621734

Telefón:
 
+421 46 54 240 64 tajomníčka
+421 46 54 240 63 ekonomické oddelenie
+421 46 54 240 29 školská jedáleň
 
+421 46 54 240 62 fax

E-mail školy: info@zsrastislavovapd.edu.sk

 
E-mail školská jedáleň:  sjrastislavova@gmail.com 
 

 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web