obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola
Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
stranky/zsrastislavova/obrazy/vrch/img008.jpg
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Internetová žiacka knižka 
 - Kontakt 
    Mapa 
 + Zmluvy, faktúry, objednávky 
Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

riaditeľka PaedDr. Václava Juríková 
 

zástupca pre 1. stupeň Mgr. Miriam Pružincová
zástupca pre 2. stupeň Mgr. Beáta Bilčíková
zástupca pre 2. stupeň Mgr. Róbert Tisaj
 

výchovný poradca  Mgr. Ľudmila Moravčíková
vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
 
ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková  
tajomníčka p. Margita Pernišová

vedúca školskej jedálne p.
Oľga Kohútová
 
pokladník školskej jedálne  p. Monika Kucmanová 

IČO: 36126985
DIČ: 2021621734

Telefón:
 
+421 46 54 240 64 tajomníčka
+421 46 54 240 63 ekonomické odd.
+421 46 54 240 29 školská jedáleň
 
+421 46 54 240 62 fax

E-mail školy: info@zsrastislavovapd.edu.sk

E-mail riaditeľka: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  
E-mail školská jedáleň:  sjrastislavova@gmail.com 

 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web