obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola
Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
stranky/zsrastislavova/obrazy/vrch/img028.jpg
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Internetová žiacka knižka 
 - Kontakt 
    Mapa 
 + Zmluvy, faktúry, objednávky 
Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza

poverený riaditeľ od 1.2. 2019 
Mgr. Róbert Tisaj 
 

 
zástupkyňa Mgr. Miriam Pružincová
zástupkyňa PaedDr. Václava Juríková
 
 

výchovný poradca  Mgr. Ľudmila Moravčíková
vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
 
ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková  
tajomníčka p. Margita Pernišová

vedúca školskej jedálne p.
Oľga Kohútová
 
pokladník školskej jedálne  p. Monika Kucmanová 

IČO: 36126985
DIČ: 2021621734

Telefón:
 
+421 46 54 240 64 tajomníčka
+421 46 54 240 63 ekonomické oddelenei
+421 46 54 240 29 školská jedáleň
 
+421 46 54 240 62 fax

E-mail školy: info@zsrastislavovapd.edu.sk

 
E-mail školská jedáleň:  sjrastislavova@gmail.com 
 

 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web